کنترل کننده و سنسورها

کنترل کننده ها و سنسورهای خودرو شامل:

دیاگ (عیب یاب خودرو) همراه

دوربین و سنسور دنده عقب

هدآپ دیسپلی


کنترل کننده و سنسورها  

( 8 کالا وجود دارد )